Ana içeriğe atla

Hakkımızda

“Küresel Güney”, genel olarak Latin Amerika, Asya ve Afrika bölgelerine atıfta bulunmaktadır. “Küresel Güney” kavramı, Batı Avrupa, Kuzey Amerika ve Japonya dışında kalan (her zaman olmasa da) düşük gelirli, gelişmekte olan ve genellikle siyaseten ve kültürel olarak ötekileştirilmiş bölgeleri ifade etmektedir.

TED Üniversitesi Küresel Güney Çalışmaları Birimi temel amaçları şunlardır:

• Küresel Güney olarak tanımlanan bölgeler (Asya, Afrika, Ortadoğu ve Türkiye) üzerine ulusal ve uluslararası toplantılar, seminerler, kongreler, çalıştaylar düzenlemek.

• Küresel Güney kapsamında akademik ve/veya toplumsal araştırmalar ve projeler yürütmek.

• Toplumsal cinsiyet perspektifinden yapılan çalışmaları desteklemek.

• Yurtdışındaki üniversitelerde, enstitülerde ve araştırma merkezlerinde faaliyet gösteren benzer birimlerle ortak çalışmalar yapmak, bilimsel projeler geliştirmek.

• Politika yapıcılara bu bölgeler ile ilgili politika önerileri sağlamak.

• İlgili alanlarda çalışan genç ve kıdemli araştırmacılara eğitim ve araştırma konularında fırsat sağlamaktır.